Bilder

Du behøver ikke å lete lenge for å finne noen som kan gjøre all mulig trykk på papir, men leveringstid og pris varierer kraftig fra produsent til produsent. Vi hjelper deg deg med å finne den rette produsenten for deg, slik at jobben blir gjort raskt og effektivt – og innenfor tidsrammen og budsjettet du…

Alt av papir

En megler gjør på mange måter den samme jobben som en salgsperson fra et trykkeri, men det er en stor forskjell som skiller oss. Som megler jobber vi for deg som kunde og ikke for å fylle vår egen maskin. Vi står fritt til å velge den produsenten som er best egnet til jobben.