Bannere

Bannere har en mengde ulike bruksområder, og er gode virkemidler for å styrke din bedriftsprofil. Bannere kan brukes som enkel skilting, for å dekke til byggeplasser og utvendige fasader, som bakgrunn på teater og foredrag eller til markedsføring i storformat. Vi leverer bannere etter etter dine ønsker, samme hvor langt eller kort, i plast eller…

Alt av papir

En megler gjør på mange måter den samme jobben som en salgsperson fra et trykkeri, men det er en stor forskjell som skiller oss. Som megler jobber vi for deg som kunde og ikke for å fylle vår egen maskin. Vi står fritt til å velge den produsenten som er best egnet til jobben.