Miljømerking av trykksakene dine gir flere fordeler

Miljøbevissthet

Det viser at du bryr deg om miljøet og tar aktive skritt for å redusere din påvirkning på det. Dette kan appellere til kunder som er opptatt av bærekraftige valg.
Troverdighet

Miljømerking gir troverdighet til dine påstander om å være miljøvennlig. Det gir en målbar og synlig indikasjon på dine bærekraftige handlinger.
Konkurransefordel

I dagens marked, hvor mange forbrukere er opptatt av miljøspørsmål, kan et miljømerke hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Det kan tiltrekke seg kunder som ønsker å støtte ansvarlige bedrifter.
Lovgivningsmessige krav

I noen regioner og bransjer kan det være lovbestemte krav om miljømerking. Å følge disse reglene er viktig for å unngå bøter og juridiske problemer.
Bærekraftig omdømme

Miljømerking bidrar til å bygge et positivt omdømme for din bedrift som en som tar miljøansvar på alvor. Dette kan hjelpe deg med å tiltrekke og beholde kunder på lang sikt.
Internasjonalt marked

Hvis du eksporterer produkter, kan miljømerking hjelpe deg med å nå internasjonale markeder som har strenge miljøkrav.

Så, miljømerking av trykksaker kan være en strategisk og moralsk viktig handling som gagner både din virksomhet og miljøet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning og miljømerke som er designet for å hjelpe organisasjoner og virksomheter med å redusere sin miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser.

Gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering må virksomheter oppfylle krav og gjennomføre tiltak innen områder som energi, avfallshåndtering, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn-sertifisering symboliserer en forpliktelse til miljøansvar og gir anerkjennelse for innsatsen med å drive mer bærekraftig.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse som hjelper organisasjoner med å etablere systemer og retningslinjer for å effektivt håndtere miljøaspekter og redusere sin påvirkning på miljøet.

Sertifiseringen krever at organisasjoner identifiserer, overvåker og forbedrer miljøytelsen gjennom målbare mål og kontinuerlig forbedring. 

Bruken av ISO 14001 kan verifiseres og sertifiseres av en godkjent organisasjon.

Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal organisasjon som sertifiserer og fremmer ansvarlig og bærekraftig skogforvaltning, og sikrer at tre- og papirprodukter kommer fra miljømessig og sosialt ansvarlige kilder. FSC-sertifisering hjelper forbrukere med å ta miljøvennlige valg når de kjøper produkter basert på skogressurser.

PEFC-merket

PEFC-merket gir forbrukerne en indikasjon på at trevirket i produktet har blitt høstet og produsert i samsvar med strenge miljø- og sosiale standarder. Dette merket hjelper forbrukere med å ta mer bærekraftige valg når de kjøper produkter som inneholder trevirke, som møbler, papir, byggematerialer og mer.

Trykt i Norge

Merket «Trykt i Norge» indikerer at en publikasjon eller et produkt er produsert eller trykket i Norge.

Merket gir forbrukere  informasjon om hvor produktet ble produsert og kan være viktig for de som ønsker å støtte nasjonal produksjon og økonomi. 

Trykt i Norge er en god indikasjon på en kortreist trykksak. 

Svanemerket

Svanemerket, også kjent som «Svanen» eller «Nordic Ecolabel,» er et miljøsertifiseringssystem som brukes i de nordiske landene. Det indikerer at et produkt eller en tjeneste oppfyller strenge miljøstandarder gjennom hele sin livssyklus. Svanemerket gir forbrukere tillit til at de velger mer miljøvennlige alternativer.

EU-Ecolabel

EU Ecolabel, også kjent som EU-blomsten, er et frivillig miljømerke som tildeles produkter og tjenester som oppfyller strenge miljø- og kvalitetsstandarder fastsatt av Den europeiske union.

Dette merket er utformet for å hjelpe forbrukere med å identifisere produkter og tjenester som har lavere miljøpåvirkning i hele livssyklusen, fra produksjon til avhending.

EU Ecolabel fremmer bærekraftighet ved å oppmuntre produsenter til å redusere energiforbruk, begrense utslipp, minimere avfall og bruke ressurser mer effektivt.

Grønnpunkt

Grønt punkt er et symbol som brukes for å indikere at en emballasje er en del av et system for innsamling og gjenvinning av avfallsemballasje. Dette systemet er ofte kjent som en «returordning» eller «produsentansvarssystem.»

Når en emballasje har det grønne punktsymbolet, betyr det at produsenten eller importøren er medlem av et slikt system og har bidratt økonomisk til innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.

Dette er vanlig i mange europeiske land og er en måte å fremme resirkulering og redusere avfall på. Symbolene varierer fra land til land, men grønt punkt brukes ofte som en generell betegnelse for dette konseptet.

Fairtrade

Fairtrade-merket er en internasjonal sertifisering som sikrer rettferdige betalinger og arbeidsforhold for småbønder og arbeidere i utviklingsland.

Produkter som bærer dette merket oppfyller strenge standarder for etisk handel, inkludert garantier om minimumspriser og en «Fairtrade-premie» som støtter samfunnsprosjekter.

Forbrukere kan stole på merket for å kjøpe produkter som fremmer sosial rettferdighet og bærekraftig produksjon. Det er et symbol på solidaritet med de som dyrker våre varer.

Resirkulerbart

Mobius-sløyfen er et utbredt symbol som angir at et produkt eller emballasje er egnet for resirkulering.

I midten av sløyfen kan du finne et prosenttall som indikerer andelen resirkulert materiale som er brukt i produksjonen av det aktuelle materialet. 

Jo høyere prosentandel av resirkulert materiale, desto mer positiv innvirkning har det på miljøet ved å redusere behovet for ny produksjon og redusere avfall.

Mobius-sløyfen med prosenttall oppmuntrer til ansvarlig forbruk og gir folk muligheten til å ta informerte valg med tanke på miljøet.

GOTS

GOTS, eller Global Organic Textile Standard, er en internasjonal sertifiseringsstandard for tekstiler som garanterer at tekstilprodukter er produsert i samsvar med strenge miljø- og sosiale kriterier gjennom hele produksjonsprosessen.

Dette inkluderer dyrking av økologiske fibre som bomull eller lin, bruk av giftfrie fargestoffer og kjemikalier i produksjonen, og sikring av gode arbeidsforhold for arbeidere. 

Better Cotton

Better Cotton (Bedre Bomull) er en initiativbasert standard og et merkevareprogram for bomull som er produsert med fokus på bærekraftige praksiser.

Målet med Better Cotton-initiativet er å forbedre miljøet, sosiale forhold og økonomien for bomullsprodusenter over hele verden.

 

OEKO-TEX Stanard 100

OEKO-TEX Standard 100 er en global sertifiseringsstandard for tekstiler som fokuserer på å sikre at tekstilprodukter ikke inneholder skadelige stoffer som kan være helseskadelige for forbrukere.

Standarden omfatter tester for over 100 forskjellige skadelige stoffer, inkludert kjemikalier, fargestoffer og metaller.

Når en tekstil er sertifisert i henhold til OEKO-TEX Standard 100, gir det forbrukere trygghet for at produktet er blitt testet for skadelige stoffer og er trygt å bruke, og at det oppfyller strenge krav til helse og miljø.

Ressurs.no bruker informasjonskapsler og Google Analytics for å forbedre din opplevelse på dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet, erkjenner du at du aksepterer dette.