Hvorfor samarbeider vi med Trefadder

Trefadder vektlegger verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med våre klimaskoger.

Etablering og utvikling av klimaskoger krever riktig kompetanse, metodebruk, journalføring, avtaleverk med grunneiere og dokumentasjon gjennom skogens livsfaser. Trefadder har utviklet en metodikk og et produksjonssystem som gir en solid dokumentasjon, sporbarhet og trygghet for karbonfangsten.

Datafangst
Trefadder benytter internasjonal metodikk for å beregne mest mulig nøyaktig karbonfangst. Dette arbeidet forsterkes ved bruk av kartdata, flyfoto, satellittdata, risikoanalyser og fysisk befaring på hvert enkelt planteområde.

Plantestrategi
Trefadder planter kun på gjengroingsarealer som er definert som egnede arealer for klimaskog. Dette er områder som gir begrenset med karbonbinding og verdi for grunneier.

På disse arealene er det busker og noen små trær som fungerer som «skjerm» mot elementene for trærne som plantes. All planting gjøres for hånd og eksisterende vegetasjon røres ikke. Dette er viktig slik at en ikke begynner klimaregnskapet på området i minus.

Les mer på www.trefadder.no

Hvordan dokumenteres treplanting

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

Foto: Magnus Farkvam

Ressurs.no bruker informasjonskapsler og Google Analytics for å forbedre din opplevelse på dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet, erkjenner du at du aksepterer dette.