Paperwise – kanskje det mest bærekraftige papiret som finnes?

Paperwise er et annerledes papir. Mens det meste annet papir som er laget av trefibre, er Paperwise laget av jordbruksavfall. Det vil si det som ligger igjen på åkeren av stengler og blader, når avlinger av for eksempel mais, sukkerrør korn og ris høstes. En typisk avlinger består omtrent av 80% jordbruksavfall og 20 %…

Ressurs er en klimanøytral virksomhet

Ressurs leverer ikke bare alt innen trykk, vi leverer også alt 100% CO2 kompensert helt frem til kundens dør. Selvfølgelig gir vi også de beste rådene for mest mulig bærekraftig trykk.

Det er to måter å redusere mengden CO2 i atmosfæren

Vi kan slippe ut mindre CO2 Vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre den. Trær kan gjøre begge deler! Så lenge et tre vokser, vil den absorberer CO2. Vi kan plante trær som absorberer CO2 – og hogge trær når de er fullvoksne og absorbere mindre CO2 enn de slipper ut. Hvis vi bruker…